Studenten 2018


 

BOLIVIA

a)Studenten begeleid door Zr. Socorro Garcia in La Paz:

Daniela Rey Montes studeert vanaf 2015 Geneeskunde aan de staatsuniversiteit Mayor de San Andrés University in La Paz. Daniela heeft doortastingsvermogen getoond door na de dood van haar moeder als enige in haar gezin voor een inkomen te zorgen als verpleegkundige. Dit vermogen heeft zij in haar studie Geneeskunde helemaal waargemaakt: inmiddels is zij geslaagd! Wij feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes en geluk in de toekomst toe!!

 

Araceli Rodriguez Chura studeert vanaf 2017 Fysiotherapie en Logopedie aan de Universiteit in La Paz. Zij is een oud-leerlinge van ons: in 2015 slaagde zij voor haar opleiding tot verpleegkundige. Wij willen haar bij deze vervolgstudie ondersteunen, omdat ze de zorg voor haar patiënten hiermee wezenlijk kan verbeteren en uitbreiden. Zij ontvangt van ons t/m 2019 een beurs van € 1000,00 per jaar.

 

Gabriela Silvestre Quispe  studeert Marketing aan de Univalle Universiteit in La Paz. Zij wil haar kennis inzetten om kleine en grote ondernemingen in haar omgeving te helpen verbeteren en optimaliseren. Zij doet het goed en ontvangt van ons t/m 2020 een beurs van € 1800,00 per jaar.

 

Yessica Lopez Condor  (nieuw) krijgt een beurs van éénmalig € 500,00 in 2018 om het vierde jaar van haar middelbare school te bekostigen. Haar vader stierf toen ze jong was en haar moeder kan met haar kleine salaris als schoonmaakster deze school niet meer betalen. Als haar resultaten positief blijven, kan een beurs voor de resterende 2 jaar aangevraagd worden.

 

Alejandre Monasterios Quispe (nieuw) krijgt een beurs van éénmalig € 400,00 in 2018. Haar vader die timmerman is  en haar moeder die in gezinnen schoonmaakt en kookt, kunnen samen niet zoveel verdienen om de middelbare school voor haar te betalen.  Indien  haar resultaten goed blijven kan de bijdrage voor nog 3 jaar worden aangevraagd.

b) Studenten begeleid door Ton Smetsers en Almendra in La Paz

Sheila Zelena Daza Perez de Soza studeert sedert 2013 Gastronomie aan de Escuele Hotelera in La Paz. Wegens privé omstandigheden heeft zij haar studie tijdelijk op een zijspoor moeten zetten, maar heeft deze dit jaar weer kunnen hervatten. Indien zij dit jaar haar afstudeer-diploma kan overleggen, ontvangt zij het bedrag van éen semester ad € 490,00 alsnog.

 

Beymar Canavari Chiara studeert sedert 2015 als Sales Engineer aan de University Franz Tamayo in La Paz. Beymar woont nog bij zijn ouders. Deze ouders hebben weliswaar een inkomen, maar dat gaat  op aan eerste levensbehoeften en medicijnen. De studie van Beymar gaat geheel volgens planning en hem is een beurs toegezegd van € 1240,00 per jaar t/m 2019.

 

Mery Laura Calcina is in aug 2018 afgestudeerd voor Gastronomie, van harte gefeliciteerd en succes gewenst met het vinden van een baan. Zij had in 2018 geen beurs meer nodig.

 

 
Denise Echeverria Chavez wordt een nieuwe bursaal. Zij wil vanaf begin 2019 Geneeskunde gaan studeren aan de Universidad Franz Tamayo in La Paz.  Haar familie is arm - vader is ziekelijk met een klein salaris  en moeder verdient wat bij als schoonmaakster - bestaat uit 6 kinderen en er is geen gelegenheid om de studie te kunnen bekostigen.

Denise werkt parttime in een klein ziekenhuis om met deze inkomsten haar eigen bijdrage aan haar studie te kunnen betalen. Zij woont op  Alti Plano en wil met haar opleiding haar omgeving ten dienste staan. Zij ontvangt t/m 2024 van ons een beurs van € 1969,00 per jaar.

 

Antonio Encheverria Chavez wordt een nieuwe bursaal. Hij wil vanaf begin 2019 Marketing & Publiciteit studeren aan de Universidad Franz Tamayo in La Paz. Hij is een broer van Denise. Met een bijbaantje bekostigt hij zijn eigen bijdrage aan de studie. Antonio ontvangt van 2019 t/m 2023 een beurs van € 1789,00 per jaar.

c) Studenten begeleid door Theo Raaijmakers in Cochabamba:

Bartolomé Tincuri Carvajal studeert Architectuur aan de Universidad San Simon (UMSS) i n Cochabamba sinds 2015. Bartolomé woont in een van de huizen van Theo:  Casa Ana Maria, waar hij dankbaar gebuik maakt van de ondersteuning van een medewerker. Bartholomé is een doorzetter en gaat volledig voor zijn studie, ondanks dat deze zwaar is. Zijn resultaten zijn goed! Hij ontvangt t/m 2019 een beurs van € 1800,00 per jaar.

 

Joel Cristian Garcia Anguela is een nieuwe bursaal. Hij gaat een studie voor Civiel Ingenieur doen aan de Universidad del Valle in Cochabamba. Joel is een jongen die van ver komt: hij heeft vanaf zijn 12 jaar op straat geleefd, kwam met allerlei slechts in aanraking, maar is nu al jaren stabiel in het huis van Theo: Casa Ana Maria. Hij heeft zijn middelbare school doorlopen en daarna eerst gewerkt om te laten zien dat hij stabiel kon blijven. Theo heeft alle vertrouwen in hem. Wij gaan hem ondersteunen met een beurs van  € 1800,00 per jaar van medio 2018 tot einde 2023.

COLOMBIA  (begeleiding door Fried Deelen (F) of Adriaan van der Velden (A) in San Bernardo del Viento):

Dairo Antonio Martinez Fuentes (F) studeert sinds 2014 Lichamelijke Opvoeding aan de Universidad de Córdoba in Monteria. Als afstudeerproject heeft Dario sinds 2017 "De sociale gevolgen van het judo in San Bernardo". Naast zijn studie verzorgt hij alle judolessen in het dorp. Dit is een waardevolle en gezonde bijdrage om de jeugd van de straat te houden. Tevens verbindt de sport mensen. De studie gaat heel goed. Dario verwacht eind dit jaar af te studeren. Hij ontvangt t/m 2018 een beurs van € 1500,00 per jaar.

 

Christian Camilo Avila Rios (F) (nieuw) studeert vanaf 2018 wiskunde aan de Universidad de Córdoba in Monterá. Fried geeft aan dat hij zich op wiskundegebied al heeft onderscheiden op de middelbare school in San Bernardo del Viento. Weliswaar heeft zijn vader een inkomen, maar dat is niet groot en dit wordt volledig aan het gezin besteed, zodat er geen mogelijkheden zijn om deze talentvolle jongen te laten studeren. Christian heeft ook judoles gekregen van een andere bekende van ons: Dairo Martínez. Christian nam zelf het initiatief een groep te beginnen om kinderen les te geven. Hij doet dat met discipline en beheersing van het vak. Daarom gaat hij in Montería studeren en niet verder weg in bv Medellin, zodat hij - evenals zijn leraar Dairo - betrokken zal kunnen blijven bij het judo in San Bernardo. Wij ondersteunen Christian t/m 2022 met een beurs van € 1350,00 per jaar.

 

Esther Correra Padilla (A). Van Adriaan ontvingen wij een zeer positief en dankbaar bericht: Esther heeft de aanvullende studie Pedagogie, die zij na haar lerarenopleiding heeft gevolgd, met succes afgerond! Dit ondanks dat zij deze studie heeft moeten onderbreken, omdat haar zoontje ernstig ziek was (hersenvliesontsteking). Met haar zoontje gaat het nu veel beter en Esther werkt op de school van Adriaan in San Bernardo del Viento. Esther heeft voor deze specialisatie in 2017 van ons € 900,00 ontvangen. Wij feliciteren Esther van harte en wensen haar een succesvolle en gelukkige toekomst toe!

CHILI (begeleiding door Herman Leemrijse in Santiago, nu inmiddels verhuisd naar Valdivia):

Agustin Pizarro Gomez volgt sedert 2015 een studie als Sociaal Werker aan de Nationale Universiteit Andrés Bello (UNAB). Naast zijn studie is Agustin werkzaam in de parochie van Santo Cura de Ars en heeft daar o.a. een sportproject voor kinderen en jongeren opgezet. Momenteel werkt hij aan een onderzoek, gericht op de participatie van ouders in het voorschools onderwijs voor jongens en meisjes. Agustin studeert dit jaar af. Hij ontvangt t/m 2018 een beurs van € 1500,00 per jaar.

BRAZILIË (begeleiding door Jan-Joris Rietveld):

Dinart Araugo de Farias (nieuw) volgt sedert 2018 een studie Technische Veehouderij aan het Instituto Estadual de Paraiba. Dinart is een jonge man met een zeer positieve bijdrage in het gehucht waar hij woont. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is veehouder en onderhoudt zo zijn gezin. De laatste 6 jaren waren zwaar door de grote droogte.  Hij ontvangt in 2018 en 2019 een bijdrage van € 450,00 per jaar.

 

Edinalva Goncalves de Brito (nieuw) studeert sinds 2018 Wiskunde aan het Centro Universitario Claretiano in Campina Grande. Nalva is een erg sociaal betrokken vrouw. Ze onderhoudt zich wat als naaister. Dit is een onzeker beroep, want soms is er veel werk, soms is er niets. Zij ontvangt van ons een bedrag van € 450,00 per jaar t/m 2020.

GUATEMALA (begeleiding door Stichting Nuenen-Guatemala d.m.v. Asociación Civil Verdad y Vida):

Reyna Susanna Yaneth Laj Caj (nieuw) studeert sedert 2018 Landbouwtechniek aan de Universidad Mesoamericana in San Pedro Carcha. Reyna woont nog thuis, maar de ouders kunnen een studie niet betalen. Om zelf een stukje bij te dragen staan Reyna 2 dagen in de week als verkoopster op de markt in haar woonplaats. Reyna wil graag met deze studie haar gemeenschap ondersteunen. Ook wil zij hiermee anderen mogelijkheden bieden. Verder is zij actief binnen jongerenorganisaties als vertegenwoordigster van haar Mayavolk. Ze neemt deel aan educatieve vormingsactiviteiten, zodat ze dat niet alleen op zichzelf maar ook op anderen in haar gemeenschap kan overbrengen. Thema's waarin zij extra geïnteresseerd is zijn: mensenrechten, rechten van het kind, jongeren, vrouwen en inheemse volkeren en preventie van (huiselijk) geweld. Een veelzijdige en getalenteerde dame, die van ons vanaf 2018 t/m 2020 een beurs van € 1445,00 per jaar ontvangt.