Nieuwsbrief 2018


Sinterklaasacties 2018 

De Sinterklaasactie 2018 van het Geldropse Bolivia Komité was een bijzonder groot succes.

 

De bruto opbrengst bedroeg maar liefst € 13.600,-. Dit resultaat is met name te danken aan de enthousiaste inzet van ruim 130 vrijwilligers die nu weer actief waren bij deze 189 Sinterklaasbezoeken. De opbrengst wordt ook dit jaar weer besteed aan opleidingen van jonge mensen in Zuid-Amerika die hun studie zonder deze bijdrage niet zouden kunnen betalen. Via deze "link" kunt u meer over deze jongelui en hun studievoortgang lezen.

 

Vanaf september 2018 is de Sint opnieuw bezig zijn schip te laden om te kunnen vertrekken naar Nederland en ook dit jaar komt hij graag bij u op bezoek. Wederom heeft hij het Bolivia Komité - nu al voor de 46ste keer - gevraagd om de bezoeken voor hem te regelen.

 

Sint komt met zijn Pieten bij u thuis op bezoek voor slechts € 44,- als u in Geldrop woont of voor € 52,- in de direct omliggende plaatsen (vanwege de extra reistijd). Dit bezoek duurt een kleine 25 minuten maar u kunt natuurlijk ook langere bezoektijden aanvragen.

 

Gelieve zo snel mogelijk uw Sinterklaasbezoek te reserveren, zoals gebruikelijk bij Suzanne Kanen via "De Sint bij u thuis" of tel. (040) 2813533  (graag tussen 20:30 en 22:30 uur ’s avonds i.v.m. jonge kinderen). Hopelijk mogen wij u en/of uw kennissen ook dit jaar weer begroeten.

 

Oproep vrijwilligers Sinterklaasactie: Wij kunnen nog heel goed diverse vrijwilligers – en met name chauffeurs - gebruiken die willen meehelpen om deze gezellige actie weer goed te laten verlopen.

 
Van de voorzitter

Graag wil ik u op de hoogte brengen van hoe het de laatste 12 maanden is vergaan met de stichting Bolivia Komité Geldrop en met onze studenten daarginds in Zuid-Amerika.

 

• We staan stil bij het overlijden van Pater Postma (OSA) op 16 februari 2018 op 92 jarige leeftijd, hij was contactpersoon ter plaatse in Bolivia en oud bestuurslid.

 

• Op 25 aug 2018 overleed onze oud-chauffeur Frits Crooijmans. Frits heeft ons gedurende zeer veel jaren bijzonder goed geholpen als chauffeur tijdens de jaarlijkse Sinterklaasacties waarvoor wij hem heel dankbaar zijn.

 

• Tijdens de jaarvergadering op 18 april 2018 waren Suzanne Kanen-Derks en Martien van den Boomen volgens rooster aftredend, beiden werden herbenoemd.

De kascommissie - die in het voorbije boekjaar bestond uit de heren Klaas Boerema en Bert van Leijsen- werden bedankt voor hun werk. Voor het boekjaar 2018 zal deze commissie bestaan uit de heren Klaas Boerema en Bert van Leijsen. Theo Stijntjes is gaarne bereid deel uit te maken van de kascommissie in de 2 daarop volgende jaren, en reserve voor 2018.

 

• Het Financieel jaarverslag 2017 en begroting werd toegelicht door Peter Heesakkers (Penningmeester). Waarna de kascommissie Peter Heesakkers decharge verleende voor de administratie en het financieel jaarverslag. Zag er zeer gedegen uit. Het financiële verslag vind u hier "Financieel verslag"  onderaan de pagina.

 

• Na de pauze hebben we nog een boeiende video bekeken van het leven in Potosi, Bolivia (de hoogst gelegen stad ter wereld) en met name de omstandigheden van de werkers in de zilver mijn (Cerro Rico) daar kunnen aanschouwen.

 

• Wellicht spreekt onze zeer directe - en efficiënte - vorm van ontwikkelingshulp u aan en wilt u overwegen om donateur van onze stichting te worden of om mogelijke nieuwe donateurs uit uw kennissenkring aan te dragen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat onze stichting door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat wij over giften of legaten geen enkele belasting hoeven te betalen. Via de Belastingdienst is ook een schenkingsovereenkomst beschikbaar welke zeer interessant is indien u voor minimaal 5 jaar donateur wilt worden: uw gift is dan namelijk in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Neem contact met mij op (040-2863426 of pjamderks@outlook.com) en ik zal u met plezier uitvoerig informeren.

 

Wilt u onze nieuwsbrief voortaan liever per e-mail ontvangen? Een mailtje naar het "Secretariaat" is hiervoor voldoende.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Derks                                                                      Marion Heesakkers

 

Voorzitter Stichting Bolivia Komité Geldrop              Secretaris