Nieuwsbrief 2019


Sinterklaasacties 2019 

De Sinterklaasactie 2019 van het Geldropse Bolivia Komité was een bijzonder groot succes.

 

De bruto opbrengst bedroeg maar liefst € 14.092,-. Dit resultaat is met name te danken aan de enthousiaste inzet van ruim 130 vrijwilligers die nu weer actief waren bij deze 169 Sinterklaasbezoeken. De opbrengst wordt ook dit jaar weer besteed aan opleidingen van jonge mensen in Zuid-Amerika die hun studie zonder deze bijdrage niet zouden kunnen betalen. Via deze "link" kunt u meer over deze jongelui en hun studievoortgang lezen.

 

Vanaf september 2020 is de Sint opnieuw bezig zijn schip te laden om te kunnen vertrekken naar Nederland en ook dit jaar komt hij graag bij u op bezoek. Wederom heeft hij het Bolivia Komité - nu al voor de 46ste keer - gevraagd om de bezoeken voor hem te regelen.

 

Sint komt met zijn Pieten bij u thuis op bezoek voor slechts € 44,- als u in Geldrop woont of voor € 52,- in de direct omliggende plaatsen (vanwege de extra reistijd). Dit bezoek duurt een kleine 25 minuten maar u kunt natuurlijk ook langere bezoektijden aanvragen.

 

Gelieve zo snel mogelijk uw Sinterklaasbezoek te reserveren, zoals gebruikelijk bij Suzanne of Mariëlle via "De Sint bij u thuis" of 06 41677195 (a.u.b. tussen 19:00 en 21:30 uur). Hopelijk mogen wij u en/of uw kennissen ook dit jaar weer begroeten.

 

Oproep vrijwilligers Sinterklaasactie: Wij kunnen nog heel goed diverse vrijwilligers – en met name chauffeurs - gebruiken die willen meehelpen om deze gezellige actie weer goed te laten verlopen.

 
Van de voorzitter

Graag wil ik u op de hoogte brengen van hoe het de laatste 12 maanden is vergaan met de stichting Bolivia Komité Geldrop en met onze studenten daarginds in Latijns-Amerika.

 

Tijdens de Jaarvergadering op 16 april 2019 waren Marion Heesakkers en Peter Derks volgens rooster aftredend; beiden werden herbenoemd.

 

Op 4 juni hebben wij bezoek gehad van Herman Leemrijse die ons op de hoogte bracht van zijn werk in de stad Valdivia in Chili en ons ook vertelde over de voortgang van zijn studenten daar.

 

Op 19 augustus hadden wij een ontmoeting met Fried Deelen die plotseling vanuit Colombia naar Nederland was gekomen wegens de alarmerende toestand van zijn moeder: enkele uren nadat hij bij zijn moeder in Heeze was gearriveerd overleed zij: gecondoleerd Fried. Fried vertelde uitvoerig over zijn werk in Colombia en over de status van zijn studenten aldaar.

 

De kascommissie - die in het voorbije boekjaar bestond uit Klaas Boerema en Bert van Leijsen - werd bedankt voor haar werk. Voor het boekjaar 2019 stelt Klaas Boerema zich wederom beschikbaar, terwijl Felix Crooijmans (en Hans Vermeulen als reserve) gaarne bereid zijn de kascommissie aan te vullen.

 

• Het Financieel jaarverslag 2018 en begroting werd toegelicht door Peter Heesakkers (Penningmeester). Waarna de kascommissie Peter Heesakkers decharge verleende voor de administratie en het financieel jaarverslag. Zag er zeer gedegen uit. Het financiële verslag vind u hier "Financieel verslag"  onderaan de pagina.

 

• Wellicht spreekt onze zeer directe - en efficiënte - vorm van ontwikkelingshulp u aan en wilt u overwegen om donateur van onze stichting te worden of om mogelijke nieuwe donateurs uit uw kennissenkring aan te dragen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat onze stichting door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat wij over giften of legaten geen enkele belasting hoeven te betalen. Via de Belastingdienst is ook een schenkingsovereenkomst beschikbaar welke zeer interessant is indien u voor minimaal 5 jaar donateur wilt worden: uw gift is dan namelijk in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Neem contact met mij op (040-2863426 of pjamderks@outlook.com) en ik zal u met plezier uitvoerig informeren.

 

Wilt u onze nieuwsbrief voortaan liever per e-mail ontvangen? Een mailtje naar het "Secretariaat" is hiervoor voldoende.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Derks                                                                      Marion Heesakkers

 

Voorzitter Stichting Bolivia Komité Geldrop              Secretaris