giften/donaties


U kunt het Bolivia Komité steunen door donateur te worden. U wordt dan elk jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief. Tevens ontvangt u dan een uitnodiging voor de jaarvergadering. Natuurlijk kunt u alle actuele informatie ook terugvinden op onze website. Wilt u de stichting steunen door eenmalig een bedrag over te maken dan kan dat via rekening NL19RABO0115972137 t.n.v. Stichting Bolivia Komité Geldrop. U kunt dan eventueel ook aangeven welk project of welke student u specifiek wilt steunen.

 

Mocht u ons langdurig willen steunen als donateur dan adviseren wij u om contact op te nemen met bestuurslid Peter Derks, tel. 040 2863426 of via "info donaties" ,zodat hij u kan informeren over fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden daarvoor, welke ons (als ANBI-stichting) door de Belastingdienst zijn aangeboden. Tevens kan hij u dan hiervoor een standaard formulier toesturen.

 

Ook omtrent legaten of andere schenkingen informeert hij u graag.