visie


Educatie zien wij als een elementaire basis voor ontwikkeling en een betere toekomst van zowel de student als zijn/haar leefomgeving. Persoonlijke begeleiding van de kansarme jongeren via ons goed bekende contactpersonen ter plaatse is één van onze drie pijlers.  Onze kleinschalige hulp met antistrijkstokbeleid vormt de tweede pijler. De derde pijler is het bieden van continuiteit voor de gehele studieduur voor dat deel dat de student niet zelf kan dragen. Deze uitgangspunten vormen al sinds 1973 onze solide basis.