stichting


De stichting Bolivia Komité Geldrop is een stichting die inclusief de bestuursleden volledig bestaat uit vrijwilligers. Na de oprichting op 2 mei 1973 begon men zeer bescheiden met de begeleiding van 1 student die voor zijn studie naar Eindhoven gehaald werd en vanuit hier begeleid werd. Door allerlei moeilijkheden als heimwee, taalproblemen en politieke ontwikkelingen in zijn geboorteland bleek al snel dat het beter was studenten voortaan in hun eigen land te begeleiden.

Een positieve bijkomstigheid was dat voor de kosten van één student in Nederland er in Bolivia 3 á 4 ondersteund konden worden.

 

In de eerste 25 jaar van het bestaan van het Bolivia Komité werden maar liefst 42 leerlingen geholpen bij hun opleiding voor een functie in het onderwijs, verpleegkunde en in de techniek. In de daaropvolgende 15 jaar kwamen er nog eens 50 afgestudeerden bij!

 

Met een aantal nieuwe aanvragen voor de komende tijd is de teller dus hard op weg naar honderd jonge mensen die geholpen zijn aan een functie die niet alleen belangrijk is voor henzelf maar ook voor hun directe leefomgeving.

 

Elk jaar opnieuw zetten ± 130 vrijwilligers zich in voor deze studenten in Bolivia, Chili, Colombia, Brazilië en Guatemala. Om aan het benodigde geld te komen organiseren wij namelijk elk jaar de Sinterklaasactie.

 

Verder houden we ons bezig met het werven van sponsoren en donateurs en zet men zich in om geld voor specifieke projecten in te zamelen. Om de studenten te ondersteunen heeft de stichting in alle gevallen een Nederlandse contactpersoon die hen in het verre Zuid Amerika begeleidt. Ook de geldstromen lopen via deze contactpersonen zodat iedere euro ook gegarandeerd op de juiste en bedoelde plek terecht komt.